Bilimsel Program

İngilizce – Türkçe, Türkçe İngilizce Simültane
Çeviri Yapılacaktır

05 Aralık
/ December 2009, Cumartesi/Saturday
08.00 Registration
Session – 1 Chairperson: C.Sen – A.Kurjak
09.00 Early human development: Significant advances by 3D/4D Erken embryonal
gelişme: 3D/4D de yeni gelişmeler
A.Kurjak
09.20 Perinatal ultrasound in first trimester İlk trimesterde perinatal muayene C.Şen
09.40 Perinatal ultrasound in second trimester İkinci trimesterde perinatal
muayene
M.Yayla
10.00 Doppler hemodynamics in normal and IUGR fetuses Normal ve IUGR fetuslarda
Doppler bulguları
G.C. Di Renzo
10.20 Discussion/ Tartışma
10.30 Coffee Break / Kahve Arası
Session – 2 Chairperson: A.Yalınkaya – H.Kanıt
10.45 Preterm IUGR: How to prevent neurological morbidity Preterm IUGR: Nörolojik
morbidite nasıl önlenir?
G.C. Di Renzo
11.00 Cerebral palsy and the role of new scoring system Serebral palsi ve
yeni skorlama sistemleri
A.Kurjak
11.20 Screening for IUGR IUGR icin tarama yöntemleri C.Lees
11.40 Screening for Preeclampsia in first trimester İlk trimesterde Preeklamsi
taraması
K.O. Kagan
12.00 Discussion/ Tartışma
12.15 Perinatoloji hasta takip programı ve sertifikasyonu E.Karaca
12.30 Lunch Break/Öğle arası
Session – 3 Chairperson: A.Tanrıverdi – O.Özkaya
13.30 Oligohydramnios without IUGR IUGR tanısı olmadan oligohydramnios Ö. Deren
13.50 Prediction and prevention preterm delivery Erken doğum öngörüsü ve önlenmesi K.O. Kagan
14.10 Fetal neuroimaging, normal and abnormal detection Fetal nörolojik sistem
ultrasonografik muayenesi
R.Pooh
14.30 Placenta accreta and the role of ultrasound Plasenta akreta yönetiminde
ultrasonografinin yeri
A.Salim
14.50 Fetal hydrocephalus Fetal hidrosefali V.D’Addario
15.10 Discussion/ Tartışma
15.30 Lunch Break/Öğle arası
Session – 4 Chairperson: B.Tekin – E.Cengiz
16.00
16.20 Uterine anomalies and diagnostic workup Uterus anomalilerinde guncel
tanı yontemleri
E.Oral
16.40 Ectopic pregnancy: diagnosis and management Dış Gebelikte tanı ve yönetimde
ultrason neyi değiştirir?
M.İdil
17.00 PCOS: Doppler and new concepts Polikistik Over Sendromunda ultrasonu
önemi ve yeni tedaviler
İ.Çepni
17.20 Uterine malformations and pregnancy outcome Uterus anomalilerinde gebelik
sorunları
A.Salim
17.40 Discussion/ Tartışma

 

06 Aralık
/ December 2009, Pazar / Sunday
08.00 Registration
Session – 5 Chairperson: A.Gülkılık – C.Ark
09.00 Ovarian cyst and its management Over kistlerinde yönetim ve ultrasonografi F.Demirkıran
09.40 Management of endometrial pathologies and ultrasound Endometrial patolojilerin
yönetiminde ultrasonun yeri
T.Beşe
10:00 Differentiation of malign tumours and 3D&4D Malin over tümörlerinde
ayrıcı tanıda 3D/4D’nin yeri
F.Demirkıran
10.20 Urogynecology and ultrasound evaluation Ürojinekolojide ultrasonografik
muayene ve yönetime katkısı
F.Demirci
10.40 Discussion/ Tartışma
11.00 Coffee Break / Kahve Arası
Session – 6 Chairperson: S.Uludağ – S.R.Öner
11.30 Short femur- a diagnostic dilemma Kısa femur: Tanısal bir ikilem M.Wiechec
11.50 Management of fetuses with borderline ventriculomegaly Sınırda ventrikülomegali
olgularının yönetimi
V.D’Addario
12.10 Fetal lung anomalies Fetal akciğer anomalileri ve yönetimi S.Kumru
12.30 Ultrasound findings in fetal infections Fetal enfeksiyonların ultrasonografi
ile değerlendirilmesi
Y.Erata
12.50 Discussion/ Tartışma
13.00 Lunch Break/Öğle arası
Session – 7 Chairperson: Ö.Pata – A.Güngören
14.00 NT and biochemical screening in multiples pregnancies Çoğul gebeliklerde
NT ve biokimyasal tarama
K.O.Kagan
14:20 Early diagnosis of fetal abnormality by 3D ultrasound Fetal anomalilerin
erken tanısında 3D ultrason
R.Pooh
14.40 Invasive diagnosis and embryo-reduction in multiples pregnancies Çoğul
gebeliklerde embryo redüksiyonu sonuçları
K.O.Kagan
15.00 Problems of monochorionics Monokoryonik fetusların sorunları ve yönetimi C.Şen
15:20 Discussion/ Tartışma
15.40 Lunch Break/Öğle arası
Session – 8 Chairperson: Chairperson: M.Yayla – G.Göynümer
16.00 Fetal heart and perinatal ECHO Fetal kalp ve Perinatal Kalp muayenesi O.Api
16.20 Spatio temporal image correlation-STIC techniques Fetal ekokradiografide
STIC tekniği
M.Wiechec
16.40 Diagnosis of most frequent major heart anomalies Sık görülen ağır kalp
anomalilerinde tanı yöntemleri
L.Saltık
17.00 Fetal Echocardiography in first trimester İlk trimesterde fetal ECHO M.Wiechec
17.20 Discussion/ Tartışma
17.40 Certification
グッチ 公式 グッチ 財布 メンズ グッチ リング ルイヴィトン 店舗 ルイヴィトン エピ ルイヴィトン 財布 新作 2014