2011 İSTANBUL

2011 İSTANBUL

 

IAN DONALD
ADVANCED ULTRASOUND SCHOOL
1 Aralık 2011, Perşembe, Istanbul
Oturum Başkanı: A.Kurjak – C.Şen
09.30 İlk trimesterde morfolojik anomaliler-Sonoembryoloji R.Pooh
09.50 İlk trimester muayenesi – Güncel uygulamalar C.Şen
10.10 Nukal kalınlık: anöploidi dışı fetal problemler J.Sonek
10.30 İlk trimesterde fetal anomalilerin tanısı J.Sonek
10.50 Tartışma
Oturum Başkanı: M.Yayla – T.Alper
11.30 Ultrason ve hayatın başlangıcı üzerine bilimsel, dini ve hukuki tartışmalar A.Kurjak
12.00 Cerrahi olarak düzeltilebilen anomaliler-Fetal ultrason muayenesinin rolü A.Kurjak
12.30 Fetal toraks anomaliler-tanı ve tedavi ? A.Ljubic
12.50 Tartışma
Oturum Başkanı: A.Kafkaslı – İ.Polat
14.00 İskelet displazileri – Ultrasonografik tanı A.Antsaklis
14.30 Plasenta için klinik ultrasonografi Y.Baytur
14.50 Erken doğum risk belirlenmesi ve progesteron E.Celik
15.20 Tartışma
Oturum Başkanı: A.Yalınkaya – M.Kurdoğlu
16.00 İntrauterin gelişme geriliği : Ultrasonografik değerlendirme J.Sonek
16.20 Perinatolojide Doppler: Arteryel ve venöz ? G.Mandruzzato
16.40 İkiz gebeliklerde koryonisite – Ultrasonografik değerlendirme V.D’Addario
17.00 (22-23) haftada tanınabilen fetal anomaliler A.Ergün
17.20 Tartışma
IAN DONALD
ADVANCED ULTRASOUND SCHOOL
2 Aralık, Cuma, 2011, Istanbul
Oturum Başkanı: S.Özden – S.R.Öner
09.00 Mediko-legal sorunlar-sıkıntılar? S.Uludağ
09.20 Dış gebelik: Yönetimde doğru zamanlama ve ultrason G.Göynümer
09.40 Uterus rüptürü ve alt segment ölçümü ile öngörüsü ve önlenmesi E.Bujold
10.00 Uterin skar ve doğum indüksiyonu A.Antsaklis
10.20 Tartışma
Oturum Başkanı: T.Beşe – E.Dikensoy
11.00 Uterin anomaliler ve ultrasonografik değerlendirilmesi E.Oral
11.30 Adneksiyel kitlelerde ultrasonografik ayırıcı tanı F.Demirkıran
12.00 Uterin patolojilerin ultrasonografik değerlendirilmesi T.Beşe
12.30 Tartışma
Oturum Başkanı: C.Şen – E.Yapar-Eyi
13.50 İntrakranial translusensi M.Yayla
14.10 Fetal nörolojik sistem muayenesi en iyi nasıl yapılır V.D’Addario
14.30 Konjenital SSS anomalileri R.Pooh
14.50 Fetal serabral ventrikülomegali S.Robson
15.10 Fetal Tıpta Ultrason ve MRI ? A.Ljubic
15.30 Tartışma
Oturum Başkanı: E.Müngen – M.Sezik
16.10 Yapısal ve fonksiyonel serebral gelişim: 3D/4D ultrason A.Kurjak
16.30 Migrasyon bozuklukları: Fetal SSS ultrasonografisi için ipuçları R.Pooh
16.50 Pleksus koroideus kisti sorunsalı S.Kumru
17.10 Sonogenetik- Moleküler genetik ve ayrıntılı ultrasonografik değerlendirme R.Pooh
17.30 Tartışma

Oturum Başkanı: M.Özeren – U.Dilek

EUROPEAN SCHOOL
OF PERINATAL MEDICINE
PREECLAMPSIA
3-4 Aralık 2011, İstanbul
Cumartesi
Oturum Başkanı: M.Yayla – Ö.Pata
09.00 Preeklampsi Sınıflandırması M.Yayla
Maternal mortalite ve Preeklampsi E.G.Yapar-Eyi
09.20 Perinatal mortalite ve Preeklampsi L.Önderoğlu
10.00 Preeklampside etyopatogenezi R.Madazlı
10.20 Tartışma
11.00 Proteinüri ve Preeklampsi A.Tanrıverdi
11.20 Trombofili ve Preeklampsi T.Şener
11.400 Sendrom olarak Preeklampsi: Nedir ve Ne değildir ! D.Williams
12.00 Preeeklampsinin fetal kalp fonksiyonu üzerine etkileri O.Api
12.20 Tartışma
Oturum Başkanı: C.Şen – Ö.Kandemir
13.30  Vitamin C/E’nin preeklampsiye etkisi? A.Başaran
13.45 Koryon villus biopsinin preeklampsi gelişimi üzerine etkisi ? A.Başaran
14.00 İlk trimester placental volüm ve damarsal akım ölçümü ve gebelik prognozu E.Bujold
14.20 Preeklampsi profilaksi ve tedavisinde yeni strateji D.Williams
14.50 Tartışma
Oturum Başkanı: S.Yalvaç – O.Özkaya
15.30 Preeklampside hipertansiyon yönetimi S.Robson
15.50 Preeklampsi/HELLP Sendromunda kortokosteroid A.Başaran
16.10 Preeklampside MgSO4 S.Robson
16.30 Preeklampsi sonrası sağlık durumu D.Williams
16.50 Tartışma
Pazar
Oturum Başkanı: M.Güven – İ.Arıkan
09.00 Term ve preterm preeklampside maternal kardiak disfonksiyon K. Melchiorre
09.20 Preeklampsi ve maternal kardiak fonskiyon: Uzak prognoz K. Melchiorre
09.40 Plasenta biolojisinde NK hücrelerinin rolü S.Yagel
10.00 Plasentadan sFlt salgılanması üzerine heparin-heparanase etkisi S.Yagel
10.20 Tartışma
Oturum Başkanı: M.Muhçu – H.Kanıt
11.00 IUGR ve Preeklampsinin önlenmesinde düşük doz aspirin E.Bujold
11.20 Eklampsinin yönetimi S.Robson
11.40 Preeklampside doğum indüksiyonu E.Bujold
12.00 Tartışma
Oturum Başkanı: A.Güngören – E.Adalı
13.30 İkinci trimester uterin arter Doppler’in perinatal sonuçlarda belirleyiciliği A.Kafkaslı
13.50 Preeklampside IUGR C.Şen
14.10 Preeklampside intrapartum yönetim Ö.Kandemir
14.50 Tartışma
Oturum Başkanı: C.Şen – M.Yayla
15.15 Down Sendromu için ilk trimesterde yeni belirteçler ve risk hesaplanması K.Nicolaides
16.00 ilk trimesterde preeklampsi öngörüsü: Yeni uygulama K.Nicolaides
16.40 Tartışma