Amaç

Amaç

IAN DONALD – Advanced Ultrasound School
Amaç

Bir kadının hem Obstetrik hem de Jinekolojik değerlendirilmesinde muayenenin ana aracı olan ultrasonografik muayenenin tanı ve tedaviye en iyi ulaşmada en verimli kullanımı, teknik ve bilimsel son gelişmelerin klinik pratiğe uyarlanmasına yönelik olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarının mesleki eğitimlerini güncel ve en üst düzeyde tutmak ana amaç olarak belirlenmiştir.

Dünyanın 60’tan fazla ülkesinde şubesi olan ultrason okulunun, bu ülkelerdeki faaliyetleri yukarıda belirtilen amaca uygun olarak yürütülmektedir. Dünyada alanında en üst düzey bilimsel ve klinik tecrübeye sahip kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir.